Delimitación do Núcleo Rural Complexo “A Lamasaída” (Concello de Maside)

Modificación puntual das Normas Subsidiarias Municipais de Maside, en A Lamasaída Delimitación do Núcleo Rural Complexo “A Lamasaída” (Maside) Unha vez aprobada a Modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Maside (Ourense), en Lamasaida, por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, en Data 23 de maio de 2.016, exponse…

nucleo_rural_Chantada

Aprobación definitiva da delimitación do núcleo rural da Portada-Santo Estevo (Chantada, Lugo)

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación urbana de Chantada, para delimitación do núcleo rural da Portada-Santo Estevo (expediente PTU-LU-12/111). O Concello de Chantada remite proxecto técnico de delimitación, datado en agosto 2015, redactado polo…

mapa_Galicia_Cartelle

Información pública da delimitación do solo de núcleo rural da Bouza (Cartelle, Ourense)

ANUNCIO de información pública de delimitación de solo rural da Bouza (Concello de Cartelle, Ourense) De conformidade co disposto na disposición adicional segunda da Lei 9/2002, do 30 de decembro, modificada pola Lei 15/2004, do 29 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, exponse á información pública o expediente iniciado…

nucleo_rural_A_Mezquita

Aprobación definitiva da delimitación do núcleo rural da Mezquita (Concello da Mezquita, Ourense)

RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2016, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, sobre a aprobación definitiva da modificación puntual número 1 da delimitación do solo do núcleo rural da Mezquita, no concello da Mezquita (Ourense) O Concello da Mezquita eleva, para a súa aprobación definitiva, o expediente da modificación puntual número…

delimitacions_nucleos_rurais_meira

Aprobación definitiva da delimitación dos núcleos rurais de Riocabo, A Pena, A Valiña e Paredes (Concello de Meira, Lugo)

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación urbana de Meira (Lugo) para delimitación dos núcleos rurais de Riocabo, A Pena, A Valiña e Paredes (expediente PTU-LU-14/029). O Concello de Meira remite o proxecto técnico de…

nucleo_rural_xoaine_guntin

Aprobación definitiva da delimitación do núcleo rural de Xoaine (Concello de Guntín, Lugo)

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva do expediente de delimitación do núcleo rural de Xoaine, concello de Guntín, Lugo(expediente PTU-LU-14/086) O Concello de Guntín remite o expediente de referencia e solicita a súa aprobación definitiva, de acordo coa disposición adicional segunda da…

delimitacion_Meaus_Baltar

Aprobación definitiva do solo de núcleo rural de Meaus (Concelo de Baltar. Ourense)

RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2016, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da delimitación do solo de núcleo rural histórico-tradicional de Meaus, no concello de Baltar (Ourense) O Concello de Baltar, remite o expediente de aprobación definitiva da delimitación do solo de núcleo rural histórico-tradicional de Meaus e…

delimitacion_nucleos_Taboadela_Pereiras-Venda_Rio

Aprobación definitiva da delimitación dos núcleos rurais de Pereiras e A Venda do Río (Concello de Taboadela. Ourense)

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual número 3 do Plan xeral de ordenación municipal de Taboadela (Ourense) nos núcleos rurais de Pereiras e A Venda do Río. O Concello de Taboadela, conforme o disposto no artigo 85.7 da Lei…

delimitacion_nucleos_Taboadela_Amendo-Espineiro

Aprobación definitiva das delimitacións dos núcleos rurais de Amendo e Espiñeiro (Concello de Taboadela. Ourense)

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual número 3 do Plan xeral de ordenación municipal de Taboadela (Ourense) nos núcleos rurais do Amendo e Espiñeiro. O Concello de Taboadela, conforme o disposto no artigo 85.7 da Lei 9/2002, de ordenación…