montes_lugo

Amplíase ata 2021 o prazo para cancelar ou finalizar os convenios entre a Xunta e as Comunidades de Montes

06/12/2016 – Campogalego.org A Xunta prorroga ata o 2021 a vixencia dos convenios cos montes veciñais. As comunidades sen débedas poderán cancelar sen máis os acordos. Aquelas cun saldo negativo deberán liquidar as cantidades adebedadas ou asinar un contrato temporal de xestión pública con Medio Rural Os montes veciñais que viñan xestionando parte ou toda…

ayuntamiento-concello-toen

Clasificación como monte veciñal en man común o monte Campos de Alongos a favor dos veciños da parroquia de Alongos (San Martiño), Concello de Toén (Ourense)

EDICTO do 15 de xuño de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Campos de Alongos, a favor dos veciños da parroquia de Alongos (San Martiño), no concello de Toén…

montes_A_Trepa_Rios

Deslinde de montes vecinales

Es una realidad muy habitual encontrar dentro de los perímetros de los montes vecinales en mano común, que figuran en los expedientes de clasificación, parcelas que siempre tuvieron la condición de fincas privadas, con sus escrituras, sus cierres perimetrales de pared, con nombres tales como “cortiña”, “horta” u otros que no dejan lugar a dudas sobre su…

concello_Muiños

Inicio da clasificación como veciñal do monte Veredo e Coutada, Chao de Zudro e Portela e Chao de Couto a favor dos veciños de Reparade (Concello de Muíños. Ourense)

EDICTO do 19 xaneiro de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Veredo e Coutada, Chao de Zudro e Portela, e Chao de Couto, a favor dos veciños de Reparade, no concello de…