nucleo_rural_Sobreosmuiños_Mezquita

Modificacións puntuais das delimitacións de solo de núcleo rural de Sobreosmuíños e a Mezquita (Concello da Mezquita. Ourense)

ANUNCIO da modificación puntual número 1 de delimitación do solo do núcleo rural de Sobreosmuíños (O Pereiro). No concello da Mezquita tramítase a modificación puntual número 1 de delimitación do solo do núcleo rural de Sobreosmuíños-O Pereiro, aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión extraordinaria urxente do 12 de agosto de 2015. Tendo en…

nucleo_rural_Martin_Louredo_Maside

Aprobación definitiva da delimitación do núcleo Martín de Louredo (Concello de Maside. Ourense)

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2015, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias do planeamento de Maside para a delimitación do núcleo Martín de Louredo. O Concello de Maside eleva, para a súa aprobación definitiva, o expediente da modificación puntual das normas subsidiarias…

concello_A_Cañiza

Aprobación definitiva da modificación puntual do PXOM que permite desenvolver un polígono industrial no concello da Cañiza

DECRETO 99/2015, do 2 de xullo, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal da Cañiza, no antigo mercado gandeiro. 1. O Concello da Cañiza eleva, para a súa aprobación definitiva, o expediente da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal, no ámbito do antigo mercado gandeiro, de conformidade co…

nucleo_Quintas_Maside

Aprobación definitiva da delimitación do núcleo das Quintás (Concello de Maside, Ourense)

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2015, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, sobre aprobación definitiva da modificación das normas subsidiarias de planeamento do concello de Maside na delimitación do núcleo das Quintás. O Concello de Maside eleva para a súa aprobación definitiva o expediente da modificación puntual das normas subsidiarias de…

concello_Maside

Delimitación del núcleo rural de Pousada. Concello de Maside (Ourense)

Anuncio de información pública da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal do Concello de Maside (Ourense). Delimitación do núcleo rural de Pousada Con data do 4 de febreiro de 2015, o Pleno do Concello de Maside acordou por unanimidade a aprobación inicial da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal, delimitación do…

concello_Chantada

Delimitación de los núcleos de A Portada y Santo Estevo (Chantada, Lugo)

Anuncio de información pública sobre el proyecto de modificación puntual del Plan general de ordenación urbana para delimitación de los núcleos de A Portada y Santo Estevo (Concello de Chantada. Lugo) Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2015, el proyecto de modificación puntual del Plan…

Baralla_mina_Sixirei

Aprobación definitva de la modificación puntual del planeamiento de Baralla (Lugo) para el desarrollo de actividad minera

Orden de 2 de febrero de 2015 de aprobación definitiva de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del Ayuntamiento de Baralla para el desarrollo de actividad minera en Sixirei (expediente PTU-LU-14/091). El Ayuntamiento de Baralla remite proyecto de modificación aprobado provisionalmente el 24.07.2014, en solicitud de aprobación definitiva conforme a lo previsto…