delimitacion_nr_Prados_Coles

Aprobación definitiva da delimitación do núcleo rural de Prados (Concello de Coles, Ourense)

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal de Coles para a adaptación do núcleo rural de Prados á Lei 2/2010. O Concello de Coles, conforme o disposto na disposición adicional segunda da Lei 9/2002, de…

mapa_concellos_galicia_a_bola

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI del Concello de A Bola (Ourense)

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI del Concello de A Bola (Ourense) Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de A Bola sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora delIBI, cuyo texto íntegro…

autoestrada_ACoruña-Carballo

Levantamento de actas previas á ocupación dos bens afectados pola execución de camiño de acceso na autoestrada A Coruña-Carballo (Arteixo)

RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2015, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras de execución de camiño de acceso na autoestrada A Coruña-Carballo, no termo municipal de Arteixo. O artigo 28 do vixente Estatuto de…