ayuntamiento-concello-toen

Clasificación como monte veciñal en man común o monte Campos de Alongos a favor dos veciños da parroquia de Alongos (San Martiño), Concello de Toén (Ourense)

EDICTO do 15 de xuño de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Campos de Alongos, a favor dos veciños da parroquia de Alongos (San Martiño), no concello de Toén…

Cualedro

Clasificación como veciñal en man común do monte A Bandeira a favor dos veciños de San Martiño (Concello de Cualedro, Ourense)

EDICTO do 22 de decembro de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado A Bandeira, a favor dos veciños de San Martiño, na parroquia de Montes (Santa Baia), no concello…

paisaxe_Ramiras

Deslindamento entre as omunidades de montes veciñais en man común de Chaira, Castromil, Fisga e Xeixosa, por un lado, e Seixo e Val, por outro, nos concellos de Ramirás e Gomesende (Ourense)

ANUNCIO do 23 de outubro de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 23 de outubro de 2015 relativa ao deslindamento entre as comunidades de montes veciñais en man común de Chaira, Castromil, Fisga e Xeixosa, por un lado, e Seixo…

rio_caldo_lobios

Clasificación do monte Ampliación da Serra do Xurés, a favor dos veciños da parroquia de Río Caldo (Concello de Lobios, Ourense)

EDICTO do 24 outubro de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Ampliación da Serra do Xurés, a favor dos veciños da parroquia de Río Caldo, no concello de Lobios…

castelo_Lobeira

Clasficación como veciñal en man común do monte Comunal de Parada do Monte (Concello de Lobeira, Ourense)

EDICTO do 28 de setembro de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Comunal de Parada do Monte, a favor dos veciños de Parada do Monte, na parroquia de Parada…

Cualedro

Inicio da clasificación como veciñal en man común do monte denominado A Bandeira, a favor dos veciños de San Martiño, na parroquia de Montes (Santa Baia), concello de Cualedro (Ourense)

EDICTO do 30 de xullo de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente da clasificación como veciñal en man común do monte denominado A Bandeira, a favor dos veciños de San Martiño, na parroquia de Montes (Santa Baia), concello de Cualedro (Ourense). O…

concello_Boboras

Deslindamento entre as comunidades de montes de Val de María (Concello de Boborás) e O Regueiro (Concello do Irixo)

ANUNCIO do 18 de xuño de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución relativa ao deslindamento entre as comunidades de montes veciñais en man común de Val de María, no concello de Boborás, e O Regueiro, no concello do Irixo. «Examinada a…

concello_Maside

Clasificación como veciñal en man común do monte San Paio a favor dos veciños de San Paio, na parroquia de San Xoán de Piñeiro, no concello de Maside (Ourense)

EDICTO do 15 de xuño de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado San Paio a favor dos veciños de San Paio, na parroquia de San Xoán de Piñeiro, no…