vilariño_conso

Aprobación inicial PXOM Vilariño de Conso (Ourense)

ANUNCIO de información pública da aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vilariño de Conso (Ourense) Faise público que o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 9 de febreiro de 2016, aprobou inicialmente o Plan xeral de ordenación municipal de Vilariño de Conso. De conformidade co…

nucleo_rural_Padrenda

Información pública da delimitación do núcleo rural de Santo Antonio de Monte Redondo (Concello de Padrenda. Ourense)

ANUNCIO de información pública sobre o expediente de delimitación do núcleo rural de Santo Antonio de Monte Redondo (Concello de Padrenda. Ourense) Procedencia: concello de Padrenda (Ourense). Expediente: 403/2015. Solicitude: delimitación do núcleo rural de Santo Antonio de Monte Redondo. Lexislación reguladora: disposición adicional 2ª da Lei 9/2002, coa redacción que a esta lle outorgan…

concello_Boboras

Modificación Ordenanza reguladora IBI (Concello de Boborás, Ourense)

Exposición pública de la aprobación provisional de la modificación del texto de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, Urbana y Características Especiales del Concello de Boborás (Ourense) El Pleno del Ayuntamiento de Boborás, en la sesión celebrada el 30 de septiembre de 2015, aprobó provisionalmente la modificación del texto de…