Vilar_de_Santos

Ampliación do prazo de solicitude das subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rexeneración e Renovación Urbana do Núcleo de Vilar de Santos

Por acordo da Alcaldía con data 29.01.2016, aprobouse a modificación das bases reguladoras da convocatoria para a concesión de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rexeneración e Renovación Urbana do Núcleo de Vilar de Santos (Área de Rehabilitación Integral (ARI) do núcleo rural de Vilar de Santos). Os interesados teñen…

eirasvedras

Ocupación de terreos para a execución da “Variante de Ourense. Treito: enlace de Eirasvedras coa N-120″

Anuncio da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia sobre resolución da Dirección Xeral de Estradas pola que se aproba provisionalmente e se ordena a incoación do expediente de información pública do documento para a información pública do Proxecto de construción: “Variante de Ourense. Treito: enlace de Eirasvedras coa N-120 no seu pq 573,800 –…