cazadores

Convocatoria ás asociacións de propietarios de terreos cinexéticos para a elección de representantes no Comité Galego de Caza

ANUNCIO do 22 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se convocan as asociacións de propietarios de terreos cinexéticos, de ámbito autonómico, para a elección dos vogais titular e suplente representantes das ditas asociacións no Comité Galego de Caza. A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ten…

praia_Carballo

Aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Carballo (A Coruña)

ORDE do 4 de febreiro de 2016 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Carballo (A Coruña) O Concello de Carballo eleva para a súa aprobación definitiva o expediente do Plan xeral de ordenación municipal datado en setembro 2015, conforme o establecido no artigo 85.7 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística…

viviendas_vacias

Censo de vivendas baleiras de Galicia

DECRETO 17/2016, do 18 de febreiro, polo que se crea e se regula o Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia. (…) CAPÍTULO I Disposicións xerais Artigo 1. Obxecto Este decreto ten por obxecto crear e regular o Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia. Artigo 2. Vivenda baleira Para os…