parcelaria_ordes

Concentraciones parcelarias en Galicia

La ejecución de las parcelarias se alarga más de 16 años de media El Valedor do Pobo cuestiona la lentitud de los procesos e insta a la Administración autonómica a agilizarlos y a priorizar aquellos de interés agroganadero. La concentración de Cobas, en Ferrol, sin acabar tras 32 años El Valedor do Pobo está acostumbrado…

incendios_montes

Unha reflexión sobre os incendios que afectan Galicia

19/08/2016-Campogalego.com A primeira quincena de agosto saldouse con 37 incendios forestais de entidade, dos que 25 se desenvolveron nas comarcas occidentais. Medio Rural prevé actuacións para previr a erosión e axudas para os montes afectados En Galicia, hai parroquias onde a noticia do verán sería que non houbese incendios. Outras levan décadas sen ver un…

Delimitación do Núcleo Rural Complexo “A Lamasaída” (Concello de Maside)

Modificación puntual das Normas Subsidiarias Municipais de Maside, en A Lamasaída Delimitación do Núcleo Rural Complexo “A Lamasaída” (Maside) Unha vez aprobada a Modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Maside (Ourense), en Lamasaida, por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, en Data 23 de maio de 2.016, exponse…

tomino_concentracion-parcelaria

Toma de posesión dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Parada II (Ordes)

ANUNCIO do 13 de xullo de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se publica a toma de posesión dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Parada II (Ordes). Finalizada a notificación e publicación do acordo de concentración parcelaria da zona de Parada II (Ordes-A Coruña), dado que o número de…