cartel-dia-mundial-aves

Día Mundial das Aves en Galicia

Achégate á Illa de Arousa o domingo día 2 de outubro para celebrar o DÍA MUNDIAL DAS AVES. Temos preparadas actividades para toda a familia: faremos un ROTEIRO GUIADO onde poderemos ver e aprender acerca da variedade de paxariños que habitan nas nosas costas. E despois un OBRADOIRO DE RECICLAXE! no que aprenderemos a construir…

catalogo_paisaxes_galicia

Catálogo das Paisaxes de Galicia

DECRETO 119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia. A Comunidade Autónoma de Galicia, segundo establece o artigo 27.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, ten competencia exclusiva, entre outras, en materia de ordenación do territorio e do litoral. O Decreto 116/2015, do 4 de outubro, polo que…

hortos_urbanos

Adxdicación dos hortos urbanos municipais de Montealegre e Mariñamansa (Concello de Ourense)

Resolución do Concello de Ourense pola que se anuncia o procedemento para outorgar autorizacións de uso de hortos municipais de Montealegre e Mariñamansa 1.- Entidade outorgante: a) Organismo: Concello de Ourense. b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Medio Ambiente. c) Obtención da documentación e información: 1) Dependencia: Servizo de Medio Ambiente. 2) Domicilio:…

Rede de parques naturais de Galicia

DECRETO 69/2016, do 19 de maio, polo que se crea a Rede de parques naturais de Galicia A Constitución española recoñece no seu artigo 45.1 que «Todos teñen o dereito a gozar dun ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa, así como o deber de o conservaren», e o seu artigo 149.1.23 establece a competencia…

ruido

Información pública da proposta de ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia

ANUNCIO do 20 de abril de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, polo que se somete a información pública o proxecto da orde pola que se aproba a proposta de ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia De conformidade co artigo 16.1.a) da Lei 27/2006,…