ayuntamiento-concello-toen

Clasificación como monte veciñal en man común o monte Campos de Alongos a favor dos veciños da parroquia de Alongos (San Martiño), Concello de Toén (Ourense)

EDICTO do 15 de xuño de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Campos de Alongos, a favor dos veciños da parroquia de Alongos (San Martiño), no concello de Toén…