hortos_urbanos

Adxdicación dos hortos urbanos municipais de Montealegre e Mariñamansa (Concello de Ourense)

Resolución do Concello de Ourense pola que se anuncia o procedemento para outorgar autorizacións de uso de hortos municipais de Montealegre e Mariñamansa 1.- Entidade outorgante: a) Organismo: Concello de Ourense. b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Medio Ambiente. c) Obtención da documentación e información: 1) Dependencia: Servizo de Medio Ambiente. 2) Domicilio:…

ITE-inspeccion-tecnica-edificio

Edificios do Concello de Ourense para os que é obrigado realizar a Inspección Técnica no ano 2016

ITE 2016. Listado de edificios suxeitos á inspección técnica construídos entre os anos 1966-1975, para os que é obrigada a inspección no transcurso do ano 2016 INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS- Padrón de edificios 2016 A exposición ao público do padrón de edificios suxeitos á inspección técnica, mediante os anuncios realizados no Boletín Oficial da Provincia…