Inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte Remesar (Concello de Bóveda. Lugo)

ANUNCIO do 30 de maio de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte de Remesar (ampliación), a favor dos veciños de Remesar, no concello de Bóveda (Lugo).

mapa_concellos_galicia_bovedaAnte o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo tramítase o expediente de clasificación do monte coas seguintes características:

Expediente: 9/2015.

Denominación: Remesar (ampliación).

Comunidade propietaria: veciños/as da parroquia de Remesar.

Parroquia: Remesar.

Concello: Bóveda.

Superficie: 117,78 ha (repartidas en dez pezas de monte).

Lindeiros:

Peza de Monte

Linde

Polígono

Parcela

Observación

1

Norte

34

183

Subparcelas a, b, c

34

185

Subparcelas a, b, c, d

Leste

34

171

34

172

37

718

37

719

37

699

37

698

37

697

37

529

34

210

Peza de Monte

Linde

Polígono

Parcela

Observación

Sur

34

22

34

23

34

24

34

25

34

26

34

27

34

28

34

189

Oeste

34

42

34

191

34

47

34

52

34

122

34

203

34

123

34

116

34

117

34

202

34

217

2

Norte

23

2535

Concello de Paradela

23

2467

Concello de Paradela

23

2432

Concello de Paradela

Leste

34

54

34

56

34

57

58

72

71

73

74

Sur

34

9022

Camiño

Oeste

34

198

3

Norte

34

116

36

9011

Camiño

Leste

36

337

36

694

36

9011

Camiño

36

334

36

328

36

9013

Camiño

36

326

36

625

36

626

36

627

36

566

Sur

36

9018

Camiño

36

586

36

587

36

576

36

597

36

598

Oeste

36

601

36

607

36

602

36

628

36

629

36

9012

Camiño

36

637

36

638

36

639

36

640

36

641

36

642

36

643

34

9019

Camiño

4

Norte

36

329

Leste

36

9016

36

301

36

312

36

311

36

307

36

306

36

305

36

304

36

303

Sur

36

9013

36

563

Oeste

36

568

36

565

36

321

36

323

36

322

36

324

36

325

36

326

36

327

36

328

5

Norte

36

575

36

574

36

573

36

572

36

557

36

556

36

555

36

554

36

553

36

9018

Camiño

36

9019

Camiño

Leste

36

9020

Camiño

36

486

36

489

36

490

36

491

36

495

Sur

36

583

36

582

36

580

Oeste

36

579

36

577

36

576

6

Norte

36

9019

Camiño

36

483

36

9023

Camiño

36

477

Leste

36

507

Subparcelas a, c

36

514

Sur

36

515

36

516

36

517

36

521

36

523

Oeste

36

503

36

504

36

502

36

501

36

500

36

498

36

491

36

489

36

487

36

506

7

Norte

36

775

36

726

Leste

36

725

36

721

36

720

36

719

36

718

36

872

36

714

36

685

36

709

Sur

36

710

Oeste

36

514

8

Norte

37

684

37

688

37

421

37

422

37

423

37

9042

Camiño

37

424

Leste

37

140

Sur

37

829

37

792

37

789

37

655

37

663

37

664

37

643

37

640

Oeste

37

639

37

632

37

683

37

682

9

Norte

37

778

37

269

Leste

37

782

38

867

39

9037

Estrada de Teilán a

Vilarbuxán

Sur

38

783

Oeste

38

459

38

774

37

429

37

9027

Camiño

10

Norte

32

558

Oeste

32

9050

Estrada LU-611

Sur

32

9021

32

1

Leste

7

106

Concello do Saviñao

69

291

Concello do Saviñao

69

22

Concello do Saviñao

69

20

Concello do Saviñao

69

21

Concello do Saviñao

69

14

Concello do Saviñao

69

12

Concello do Saviñao

En virtude do acordado polo Xurado na sesión do 30 de novembro de 2015 e en cumprimento da orde do instrutor, conforme o disposto na Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común (MVMC), mediante este anuncio faise pública a iniciación do expediente para a posible clasificación do monte indicado.

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles a aquelas persoas, organismos ou corporacións que resulten interesadas a posibilidade de compareceren e interviren no expediente iniciado e formularen, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), cantas alegacións coiden oportunas na defensa dos dereitos que crean que os asisten e achegar, de ser o caso, a documentación que consideren conveniente ao respecto.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia de acordo co establecido no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, para a execución da Lei de MVMC, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no BOE.


DOG nº111 do 13 de xuño de 2016

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.