lavida_llamas_incendio

Época de perigo alto de incendios en Galicia

ORDE do 8 de xuño de 2016 pola que se determina a época de perigo alto de incendios. O artigo 9 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, establece que, en consideración aos…