Plan de xestión da sardiña con arte de xeito para o ano 2016

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2016 pola que se aproba o plan de xestión da sardiña con arte de xeito, para o ano 2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Feitos A actividade profesional pesqueira en Galicia constitúe un sector estratéxico, tanto pola súa dimensión social como polo seu peso económico, debido aos…