Rede de parques naturais de Galicia

DECRETO 69/2016, do 19 de maio, polo que se crea a Rede de parques naturais de Galicia A Constitución española recoñece no seu artigo 45.1 que «Todos teñen o dereito a gozar dun ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa, así como o deber de o conservaren», e o seu artigo 149.1.23 establece a competencia…