castro_Baroña

Nova Lei do patrimonio cultural de Galicia

Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de galicia Exposición de motivos I Este texto pretende ser a base normativa fundamental na que se plasme o compromiso irrenunciable da Comunidade Autónoma de Galicia co seu patrimonio cultural en canto que eixo fundamental que lle dá sentido e significación. Este compromiso debe ser manifestación…