Toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Arca-A Estrada

13/05/2016-La Voz de Galicia

Entregadas a 464 propietarios fincas de la parcelaria Arca-Nigoi

En el sector de Arca los 6.124 predios iniciales bajaron a 954

concentracion_parcelaria_galiciaEl delegado de la Xunta en Pontevedra, Cores Tourís, asistió ayer a la toma de posesión de la zona de concentración parcelaria de Arca-Nigoi, junto al alcalde José López y el jefe territorial de Medio Rural, Antonio Crespo. Una toma de posesión que afecta a 330 hectáreas y beneficia a 464 propietarios, que pueden comenzar a trabajar ya las nuevas fincas. La concentración parcelaria, en el sector de Arca, cuenta ahora con 954 fincas con una media superficial de 3.147 metros cuadrados en cada caso, frente a los 6.124 predios iniciales que alcanzaban una superficie media de entorno a 525 metros cuadrados. Unas cifras que suponen a los propietarios pasar de poseer una media de 13,85 fincas a las 2,17 que tienen en la actualidad. Los aprovechamientos principales de los terrenos que han sido concentrados en el sector de Arca son pastizales, praderías, maíz, patatas, huertas y monte.

Red de viales de 24 kilómetros

La concentración cuenta con una red de caminos por encima de los 24 kilómetros, de los que 1,1 están en hormigón; 1,2 cuentan con asfalto; y los más de 20 kilómetros restantes están en zahorra. La inversión destinada a la parcelaria desde su inicio supera los 1,5 millones de euros, en su mayor parte destinados a la red de caminos, indicó Medio Rural. Además, la consellería prevé ejecutar en esta zona obras de acondicionamiento de caminos por importe de 350.000 euros.

En el municipio estradense quedan por concluir dos procesos de concentración parcelaria, los de Monte Val do Vea-Sector II y Codeseda. De los 280 kilómetros cuadrados del término municipal, se han concentrado 14.851 hectáreas, indican desde la delegación territorial de la Xunta, una cifra que representa el 5,3 % del total de superficie.


 ANUNCIO do 27 de abril de 2016, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se anuncia a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Arca-A Estrada.

Despois de publicar o acordo de concentración parcelaria da zona de Arca (A Estrada-Pontevedra), e resoltos os recursos presentados contra o acordo, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural resolveu dar posesión provisional dos novos predios con data do 13 de abril de 2016.

Todas as persoas interesadas tomarán posesión dos seus terreos obrigatoriamente, sen prexuízo das rectificacións que procedan como consecuencia dos recursos que prosperen (segundo o artigo 44 da Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria de Galicia).

Se algún propietario non permite a toma de posesión dos novos predios no prazo que se indica neste aviso, será apercibido e logo será obxecto de compulsión directa (artigo 45 da antedita lei), ademais de impoñerlle as sancións económicas que procedan, conforme o disposto nos artigos 69 e seguintes da dita lei.

Os interesados poderán reclamar sobre as diferenzas superiores ao dous por cento entre a cabida real dos novos predios e o que conste no expediente de concentración, no prazo de sesenta días naturais que contarán a partir da data en que os predios se poñan ao seu dispor (artigo 46). Deberán achegar coa reclamación ditame pericial visado polo colexio correspondente.

Os prazos para a toma de posesión son os seguintes:

a) Labradíos sen colleita pendente, prados e pastos: a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

b) Os restantes predios, a partir do día seguinte da retirada das colleitas que estivesen pendentes de recolección.

c) En relación coas árbores existentes nos predios, recoméndase, na medida do posible, chegar a un acordo entre achegante e adxudicatario. No caso contrario, poderán ser retiradas polos propietarios das parcelas de achega no prazo de seis meses, que contarán desde a publicación deste aviso no Diario Oficial de Galicia, logo de petición ao Servizo de Montes do preceptivo permiso e o informe favorable do Servizo de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, no caso de seren especies autóctonas protexidas, sen prexuízo das demais autorizacións que legalmente procedan.


DOG nº90 do 12 de maio de 2016

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.