granxa

A Lei 2/2016 do solo de Galicia facilita a ampliación e creación de novas instalacións agrogandeiras en solo rústico

INSTRUCIÓN 1/2016, do 29 de abril, sobre o réxime aplicable ás explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, fai un recoñecemento decidido do solo rústico como o solo produtivo que é, potenciando os…

monterroso

Acordo de incorporación de esbozo ao expediente de clasificación do MVMC de Salgueiros e Novelúa (Concello de Monterroso, Lugo)

ANUNCIO do 18 de abril de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado relativo aos montes veciñais en man común de Salgueiros e Novelúa, no concello de Monterroso (Lugo) Na sesión…

concentracion_parcelaria_galicia

Toma de posesión dos predios da Concentración Parcelaria de Meavía-Quintillán (Forcarei, Pontevedra)

ANUNCIO do 19 de abril de 2016, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se anuncia a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Meavía-Quintillán (Forcarei, Pontevedra) Logo de publicar o acordo de concentración parcelaria da zona de Meavía-Quintillán (Forcarei-Pontevedra) e resoltos os recursos presentados contra o acordo,…

Asamblea catastral en Cangas do Morrazo (Pontevedra)

18/04/2016-Faro de Vigo El portavoz del PP lamenta que el alcalde (ACE) responsabilizara al anterior gobierno – Pazos tacha de falta de ética política que los populares pidan la devolución de los 60 euros, que no se ingresan en las arcas municipales El debate político sobre la regularización catastral se calienta. Tras asegurar el alcalde…