monte_Ponte_Caldelas

Deslindamento parcial entre as comunidades de montes de Chaín e Barbudo (Concello de Ponte Caldelas, Pontevedra)

EDICTO do 15 de marzo de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se dá publicidade ao acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Chaín e de Barbudo, do concello de Ponte Caldelas (Pontevedra) respecto do linde común dos seus…

mapa_Galicia_concello_Rodeiro

Resolución da non clasificación como veciñal en man común dos montes denominados Séptima e Chaos, da parroquia de Salto, no concello de Rodeiro (Pontevedra)

ANUNCIO do 25 de febreiro de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, sobre a resolución do expediente de clasificación dos montes denominados Séptima e Chaos, da parroquia de Salto, no concello de Rodeiro, solicitados a favor dos veciños do lugar da Granxa-Faílde-Casardixo. En cumprimento do disposto no…