Expropiación para a execución da ampliación do parque Heriberto Fuertes (A Cañiza, Pontevedra)

ANUNCIO de aprobación do proxecto de expropiación para a execución das obras de ampliación do parque de Heriberto Fuertes e a relación concreta individualizada e valorada dos bens e dereitos que se van expropiar.

Por medio deste anuncio e para os efectos do disposto nos artigos 18 da Lei de expropiación forzosa, 17 do Regulamento da Lei de expropiación forzosa e 143 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, faise público que no BOP núm. 42, do 2 de marzo de 2016, figura o anuncio de aprobación do proxecto de expropiación para a execución da obras de ampliación do parque de Heriberto Fuertes (A Cañiza) e a relación concreta individualizada e valorada dos bens e dereitos que se van expropiar.


APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN PARA AMPLIACIÓN DO PARQUE

Por medio do presente e aos efectos do disposto nos artigos 18 da Lei de Expropiación Forzosa, 17 do Regulamento da Lei de Expropiación Forzosa e 143 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia, faise público que o Concello de A Cañiza (Pontevedra) en sesión plenaria celebrada na data 29.01.2016, adoptou o acordo de:

PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o Proxecto de Expropiación redactado polo arquitecto D. Rafael Nogueiras Mascarenhas para a execución das obras de ampliación do Parque de Heriberto Fuertes (A Cañiza), declarándose expresamente a utilidade pública das obras previstas.

parque_heriberto_fuertes_ACanizaSEGUNDO: Aprobar inicialmente a relación concreta, individualizada e valorada, dos bens e dereitos a expropiar para a execución da obra de ampliación do Parque de Heriberto Fuertes (A Cañiza), que se detallan no anexo a este acordo, declarándose expresamente a necesidade de ocupación dos terreos afectados.

TERCEIRO: Proceder a publicación deste acordo na forma á que se refire o artigo 18 da Lei de Expropiación Forzosa, abrindo información pública durante un prazo de un (1) mes no Taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial de la Provincia, publicándose anuncio tamén no Diario Oficial de Galicia e nun xornal dos de maior difusión da provincia.

Realizar asimesmo notificación persoal aos interesados, para que os titulares de bens e dereitos afectados pola expropiación poidan aportar por escrito cantos datos permitan a rectificación dos posibles erros que se estimen na relación publicada, ou opoñerse á ocupación ou disposición dos bens e dereitos por motivos de forma ou fondo, que deberán motivar.

Aos solos efectos da subsanación de erros na descrición material e legal dos bens, calquera persoa natural ou xurídica poderá comparecer alegando cantos antecedentes ou referencias estime pertinentes.

A aprobación definitiva desta relación quedará condicionada á aprobación do Proxecto, en cuxo caso quedará declarada a utilidade pública do fin ao que a obra se destina e a existencia de crédito adecuado e suficiente na aplicación orzamentaria correspondente.

ANEXO:

FINCA:

1

SITUACIÓN:

Trav. Sifón, 1

SUPERFICIE PARCELA:

423,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

423,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

7.614,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Lucinda Huerta García

FINCA:

2

SITUACIÓN:

Trav. Sifón, 1

SUPERFICIE PARCELA:

91,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

91,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

1.638,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Mª Sol Malvar González

FINCA:

3

SITUACIÓN:

Travesía Sifón, 1

SUPERFICIE PARCELA:

328 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

328,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

5.904,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Lourdes Vázquez Alvarez

FINCA:

4

SITUACIÓN:

Travesía Sifón

SUPERFICIE PARCELA:

359,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

359,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

6.462,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Adolfo Estévez López

FINCA:

5

SITUACIÓN:

Travesía Sifón

SUPERFICIE PARCELA:

235,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

235,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

4.230,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Lucinda Huerta García

FINCA:

6

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

107,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

107,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

1.926,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Josefa Estévez Rodríguez

FINCA:

7

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

124,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

124,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

2.232,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Amparo Lourido Romero

FINCA:

8

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

120,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

120,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

2.160,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Manuel Riveiro Antón

FINCA:

9

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

330,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

330,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

5.940,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIOS CATASTRO:

Carmen Alonso Pérez

FINCA:

10

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

59,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

59,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

1.062,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Elisa Rodríguez Alvarez

FINCA:

11

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

431,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

431,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

7.758,00 €

CANASTRO

4.900,00 €

VALOR EXPROPIACIÓN TOTAL

12.658,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Emilio Pérez Rodríguez

FINCA:

12

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

369,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

369,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

6.642,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Cesáreo Queimadelos Puime

FINCA:

13

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

122,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

122,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

2.196,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Antonio Fernández Antón

FINCA:

14

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

208,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

208,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

3.744,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Alejandro Pacheco Castro

FINCA:

15

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

86,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

86,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

1.548,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIOS:

Fernando Couto AlonsoJesús Couto Alonso

FINCA:

16

SITUACIÓN:

Rúa Antonio Facorro

SUPERFICIE PARCELA:

87,00 m2

SUPERFICIE A EXPROPIAR:

87,00 m2

VALOR DA EXPROPIACIÓN:

1.566,00 €

INSCRICIÓN REXISTRAL:

Non consta

PROPIETARIO:

Josefa Estévez Rodríguez

Documento asinado electrónicamente (art. 19 da Lei 11/2007) por MIGUEL A. DOMINGUEZ ALFONSO, Alcalde do Concello. A Cañiza, 22 de febreiro de 2016.


DOG nº49 do 11 de marzo de 2016


Noticias relacionadas:

A AMPLIACIÓN DO PARQUE HERIBERTO FUERTES, UNHA OBRA NECESARIA, PERO CON IRREGULARIDADES NO PROXECTO DE EXPROPIACIÓN

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s