Información pública da delimitación do núcleo rural de Santo Antonio de Monte Redondo (Concello de Padrenda. Ourense)

ANUNCIO de información pública sobre o expediente de delimitación do núcleo rural de Santo Antonio de Monte Redondo (Concello de Padrenda. Ourense)

Procedencia: concello de Padrenda (Ourense).

Expediente: 403/2015.

nucleo_rural_PadrendaSolicitude: delimitación do núcleo rural de Santo Antonio de Monte Redondo.

Lexislación reguladora: disposición adicional 2ª da Lei 9/2002, coa redacción que a esta lle outorgan as leis 15/2004, 6/2008 e 2/2010, en relación co artigo 13 da Lei 9/2002, todas de Galicia.

O expediente arriba indicado está en fase de tramitación e exponse a información pública por un período dun mes para os efectos de que poida ser examinado polos interesados e que estes poidan presentar as alegacións que consideren oportunas.

Este mesmo anuncio insírese –de conformidade co previsto legalmente– nos xornais La Voz de Galicia e Faro de Vigo, así como no Diario Oficial de Galicia, comezado a contar o prazo antes sinalado a partir da última publicación deste edicto.

Rematado o trámite, someterase o expediente a coñecemento do Pleno do Concello para a súa posterior elevación a aprobación definitiva polo/a secretario/a xeral de Urbanismo.


DOG nº32 do 17 de febreiro de 2016

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.