Inicio da clasificación como veciñal do monte Veredo e Coutada, Chao de Zudro e Portela e Chao de Couto a favor dos veciños de Reparade (Concello de Muíños. Ourense)

EDICTO do 19 xaneiro de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Veredo e Coutada, Chao de Zudro e Portela, e Chao de Couto, a favor dos veciños de Reparade, no concello de Muíños (Ourense).

O Xurado Provincial de clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión do 4 de novembro de 2015, acordou iniciar os trámites para a clasificación como veciñal en man común do monte coas características que a seguir se relacionan:

concello_MuiñosDenominación do monte: Veredo e Coutada, Chao de Zudro e Portela, e Chao de Couto.

Superficie: 12,79 ha.

Pertenza: Reparade.

Concello: Muíños.

A superficie da ampliación da clasificación proposta localízase nas parcelas catastrais seguintes:

Datos catastrais

Superficie en clasificación (ha)

Polígono

Parcela

Superficie catastral (m2)

54

440

664

0,07

235

11.863

1,19

236

18.471

1,85

382

309

0,03

234

25.590

Só unha parte

379

133.430

Só unha parte

237

414.637

Só unha parte

9005

Camiño

Só unha parte

Superficie total en clasificación

12,79 ha

Estremas:

a) Perímetro exterior

Norte (propietarios enumerados de oeste a leste mediante datos catastrais):

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Muíños

54

234 (resto da parcela)

Veciños de Reparade

9005

Camiño

Leste (propietarios enumerados de norte a sur mediante datos catastrais):

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Muíños

54

379 (resto da parcela)

Veciños de Reparade

9005

Camiño

237 (resto da parcela)

Veciños de Reparade

Sur:

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Muíños

54

237 (resto da parcela)

Veciños de Reparade

Oeste:

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Muíños

54

237 (resto da parcela)

Veciños de Reparade

b) Perímetro interior (encravados)

Non existen encravados.

Os terreos afectados pola ampliación da clasificación son os delimitados pola poligonal pechada definida polos vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8b, 9b, 10b, 11b e 12b, tal como se indica na solicitude. Considérase revisión de esbozo o axuste da linde á devasa que serve de límite do convenio delimitado pola poligonal definida polos vértices 7 (situado no extremo dos terreos obxecto da solicitude de ampliación da clasificación), 8 e 9. A partir deste último punto a linde do monte veciñal en man común Veredo e Coutada, Chao de Zudro e Portela, e Chao de Couto continuará seguindo a devasa existente, de acordo coa acta de conciliación do 4 de novembro de 2002 celebrada con acordo, no Xulgado de Paz de Muíños, relativa aos lindes entre os montes veciñais en man común Veredo e Coutada, Chao de Zudro e Portela, e Chao de Couto e Uzal de Trabes, pertencente a Piñoi, ambos no concello de Muíños, que foi tomada en consideración na sesión do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense do 30 de setembro de 2003.

O que se pon en coñecemento de todos os interesados indicándolles que se abre un período dun mes para que poidan examinar o expediente e efectuar as alegacións que coiden convenientes, así como presentar os documentos ou informacións que xulguen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.


DOG nº25 del 8 de febrero de 2016

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.