Inicio da Clasificación como veciñal en man común do monte Veiga de Nocedo do Val (Concello de Castrelo do Val, Ourense)

EDICTO do 27 de novembro de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Veiga de Nocedo do Val, a favor dos veciños de Nocedo do Val, na parroquia de Nocedo do Val (San Salvador), no concello de Castrelo do Val (Ourense)

O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión do 4 de novembro de 2015, acordou iniciar os trámites para a clasificación como veciñal en man común do monte coas características que a seguir se relacionan:

Denominación do monte: Veiga de Nocedo do Val.

Superficie: 41.272 m2 (aprox. 4,13 ha).

Pertenza: CMVMC de Nocedo do Val.

Parroquia: Nocedo do Val (San Salvador).

Concello: Castrelo do Val.

Referencia castastral das parcelas que constitúen o monte:

paisaxe_Castrelo_do_Val32022A503018790000AY, 32022A503024340000AB, 32022A503024350000AY, 32022A503024360000AG, 32022A503024370000AQ, 32022A503024380000AP, 32022A503024390000AL, 32022A503024400000AQ, 32022A503024410000AP, 32022A503024420000AL, 32022A503024430000AT, 32022A503024440000AF, 32022A503024450000AM, 32022A503024460000AO, 32022A503024470000AK, 32022A503024480000AR, 32022A503024490000AD, 32022A503024500000AK, 32022A503024510000AR, 32022A503024520000AD, 32022A503024530000AX, 32022A503024540000AI, 32022A503024550000AJ, 32022A503024560000AE, 32022A503024570000AS, 32022A503024580000AZ, 32022A503024590000AU, 32022A503024600000AS, 32022A503024610000AZ, 32022A503024620000AU, 32022A503024630000AH, 32022A503024640000AW, 32022A503024650000AA, 32022A503024660000AB, 32022A503024670000AY, 32022A503024680000AG, 32022A503024690000AQ.

Veiga de Nocedo do Val: 41.272 m2 (4,13 ha).

1. Parcelas catastrais que comprende e superficies:

Concello

Datos catastrais

Superficie que se clasifica (m2)

Polígono

Parcela

Lugar

Superficie catastral (m2)

Castrelo do Val

503

1879

Prados da Presa

1.700

1.700

2434

A Ponte

4.000

4.000

2435

1.015

1.015

2436

650

650

2437

620

620

2438

600

600

2439

380

380

2440

380

380

2441

760

760

2442

735

735

2443

740

740

2444

265

265

2445

265

265

2446

675

675

2447

165

165

2448

165

165

2449

160

160

2450

310

310

2451

535

535

2452

585

585

2453

1.310

1.310

2454

295

295

2455

652

652

2456

3.525

3.525

2457

1.720

1.720

2458

A Foula

1.720

1.720

2459

A Ponte

810

810

2460

810

810

2461

920

920

2462

900

900

2463

625

625

2464

760

760

2465

740

740

2466

8.455

8.455

2467

1.660

1.660

2468

2.500

2.500

2469

895

895

Superficie que se clasifica

41.272 m2

4,13 ha

2. Estremas:

Norte (parcelas catastrais enumeradas de oeste a leste): polígono 503, parcelas 1879 e 9005 (río Támega).

Leste (parcelas catastrais enumeradas de norte a sur): polígono 503, parcela 9004 (río Támega).

Sur (parcelas catastrais enumeradas de leste a oeste): polígono 503, parcela 2470.

Oeste (parcelas catastrais enumeradas de sur a norte): polígono 503, parcela 9002 (camiño).

3. A clasificación destes terreos non afecta ningún monte veciñal en man común dos clasificados ata a data nin dos que están en trámites de clasificación. Non invade montes catalogados de utilidade pública, montes cualificados como protectores ou con outras figuras de especial protección. E non están afectados por consorcios ou convenios para a xestión forestal pública.

O que se pon en coñecemento de todos os interesados, indicándolles que se abre un período dun mes para que poidan examinar o expediente e efectuar as alegacións que consideren convenientes, así como aportar os documentos ou informacións que xulguen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.


DOG nº239 do 16 de decembro de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.