Subvencións para a rehabilitación de vivendas e edificios nas Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas do Concello de Ourense

casco_historico_OurenseBases reguladoras y convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas- Plan Estatal de Vivienda 2013-2016

Servizo de Rehabilitación, VPP e PERIS

Plan estatal de vivenda 2013-2016 – Programa de rexeneración e renovación urbana- Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de vivendas e edificios nas Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas do Concello de Ourense. Anúnciase que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria realizada o día 19 de novembro, adoptou o seguinte acordo:

“A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta,por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

1º) Aprobar as bases da convocatoria de subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana do Plan estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013 – 2016 para as Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas (Áreas de Rehabilitación Integral) do Casco Histórico de Ourense – 14ª fase; núcleo de Seixalbo – 9ª fase; Polvorín-Camelias-Carballeira– 3ª fase e Serra San Mamede – Cruceiro Quebrado –Inmaculada – 1ª fase, segundo a redacción efectuada poloServizo de Rehabilitación VPP e PERIs.

2º) Aprobar a convocatoria de subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana do Plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013 – 2016 para as Áreas de Rexeneración e Renovación Urbana (Áreas de Rehabilitación Integral) do Casco Histórico de Ourense – 14ª fase; núcleo de Seixalbo – 9ª fase; Polvorín-Camelias-Carballeira – 3ª fase e Serra San Mamede – Cruceiro Quebrado – Inmaculada – 1ª fase, mediante o procedemento de tramitación anticipada de gasto e condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente para elo.

3º) Ordenar a publicación da convocatoria e do texto íntegro das bases no BOP para a apertura do prazo de presentación de solicitudes e o desenrolo da mesma.”

A continuación insírense as bases e os modelos formalizados de solicitudes da convocatoria de subvencións para a rehabilitación de vivendas e edificios nas áreas de rexeneración e renovación urbanas do Concello de Ourense.

(…)


Consultar texto completo da convocatoria: BOP de Ourense nº271 do 25 de novembro de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.