Ordenanza Reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións no Concello de A Cañiza

APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA XESTIÓN DA BIOMASA E DISTANCIAS DAS PLANTACIÓNS NO CONCELLO DE A CAÑIZA

concello_A_CañizaO Pleno do Concello de A Cañiza na sesión do 29 de xuño de 2012 aprobou inicialmente a “Ordenanza Reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións no Concello de A Cañiza”.

De conformidade co disposto no artigo 49 da LBRL o acordo provisional publicouse no BOP nº 158 de 18 de agosto de 2015 e estivo exposto ao público durante o prazo de trinta días hábiles (do 19 de agosto ao 22 de setembro de 2015 ambos incluídos).

Ao non terse presentado alegacións durante o prazo de exposición ao público o acordo provisional de aprobación da “Ordenanza Reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións no Concello de A Cañiza”, enténdese definitivamente aprobado.

Contra o acordo de aprobación definitiva, que pon fin á vía administrativa cabe a interposición de recurso contencioso administrativo ante a Sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses a contar dende o día seguinte ao da súa publicación.

Do que dáse traslado aos efectos oportunos


Consultar a ORDENANZA: BOP de Pontevedra nº197 do 13 de outubro de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.