Inicio da tramitación de varios expedientes de clasficiación de montes da provincia de Lugo

ANUNCIO do 16 de xuño de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se inicia a tramitación dun expediente de clasificación de montes desta provincia (expediente 5/2015).

montes_TriacastelaAnte este xurado provincial de montes veciñais en man común tramítase o expediente de clasificación do monte que ten as seguintes características:

Expediente: 5/2015.

Denominación: Biduedo (ampliación).

Comunidade propietaria: veciños/as do lugar de Biduedo.

Parroquia: Lamas.

Concello: Triacastela.

Superficie: 8,56 hectáreas.

Estremas:

Norte: polígono 37, parcela 9003 (estrada); polígono 44, parcelas 251, 393, 394, 395, 385, 384, 382, 381 e 380.

Leste: polígono 44, parcela 368, 369 e 367.

Sur: polígono 44, parcelas 366, 362, 361, 360 e 359.

Oeste: polígono 44, parcelas 351, 354, 347, 346, 345, 344 e 541.

En virtude do acordado polo xurado na sesión do 26 de febreiro de 2015 e en cumprimento da orde do instrutor, conforme o disposto na Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común (MVMC), por este anuncio faise pública a iniciación do expediente para a posible clasificación do monte indicado.

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícase a aquelas persoas, organismos ou corporacións que resulten interesadas a posibilidade de compareceren e interviren no expediente iniciado e formularen, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), cantas alegacións coiden oportunas na defensa dos dereitos que crean que os asisten, e de achegaren, de ser o caso, a documentación que consideren conveniente ao respecto.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia de acordo co establecido no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, para a execución da Lei de MVMC, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.


ANUNCIO do 16 de xuño de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se inicia a tramitación dun expediente de clasificación de montes desta provincia (expediente 3/2015).

Neste xurado provincial de montes veciñais en man común tramítase o expediente de clasificación do monte coas seguintes características:

Expediente: 3/2015.

Denominación: De Vilar de Cucos (ampliación).

Comunidade propietaria: veciños/as do lugar de Vilar de Cucos.

Parroquia: Vilasante.

Concello: Cervantes.

Superficie: 62,28 hectáreas.

Estremas:

Norte: polígono 128, parcelas 1, 4, 5, 14 e 6.

Leste: polígono 128, parcela 7; polígono 127, parcelas 9007 (camiño), 9015 (camiño), 9009 (camiño), 175, 176, 9013, 314, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 282 e 9016 (estrada de Teixeira).

Sur: polígono 127, parcela 261.

Oeste: polígono 128, parcelas 7 e 8.

En virtude do acordado polo xurado na sesión do 26 de febreiro de 2015 e en cumprimento da orde do instrutor, conforme o disposto na Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común (MVMC), mediante este anuncio faise pública a iniciación do expediente para a posible clasificación do monte indicado.

En conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícase a aquelas persoas, organismos ou corporacións que resulten interesadas a posibilidade de comparecer e intervir no expediente iniciado e formular, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), cantas alegacións coiden oportunas na defensa dos dereitos que crean que os asisten e achegar, de ser o caso, a documentación que consideren conveniente ao respecto.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia de acordo co establecido no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, para a execución da Lei de MVMC, se ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no BOE.


ANUNCIO do 16 de xuño de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se inicia a tramitación dun expediente de clasificación de montes desta provincia (expediente 4/2015).

Perante este xurado provincial de montes veciñais en man común, tramítase o expediente de clasificación do monte coas seguintes características:

Expediente: 4/2015.

Denominación: de Mariz (ampliación).

Comunidade propietaria: veciños/as da parroquia de Mariz.

Parroquia: Mariz.

Concello: Guitiriz.

Superficie: 47,16 hectáreas, dispostas en tres pezas separadas.

Estremas da peza 1:

Norte: polígono 278, parcelas 459, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472.

Leste: polígono 278, parcela 570.

Sur: polígono 278, parcelas 439, 438, 435, 434, 433, 432, 430 e 441.

Oeste: polígono 278, parcela 449.

Estremas da peza 2:

Norte: polígono 278, parcelas 441, 430, 431, 432, 433, 584, 438, 440, 570, 569, 574 e 576.

Leste: polígono 263, parcela 131; polígono 278, parcelas 73, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 96; polígono 276, parcela 10.

Sur: polígono 276, parcelas 9004 (camiño) e 70; polígono 278, parcela 9024 (camiño).

Oeste: polígono 278, parcelas 9024 (camiño), 193, 194, 196, 97, 204, 207, 424, 9022 (camiño), 386 e 580.

Enclaves: polígono 278, parcelas 107, 108, 106, 114, 115, 116 e 117.

Estremas da peza 3:

Norte: polígono 263, parcelas 207 e 9037 (estrada).

Leste: polígono 263, parcelas 9024 (camiño) e 268.

Sur: polígono 263, parcelas 9023 e 9024 (camiños).

Oeste: polígono 263, parcela 535.

En virtude do acordado polo xurado na sesión do 26 de febreiro de 2015 e en cumprimento da orde do instrutor, conforme o disposto na Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común (MVMC), por este anuncio faise pública a iniciación do expediente para a posible clasificación do monte indicado.

En conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles a aquelas persoas, organismos ou corporacións que resulten interesadas a posibilidade de comparecer e intervir no expediente iniciado e formular, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), cantas alegacións coiden oportunas na defensa dos dereitos que crean que os asisten e achegar, de ser o caso, a documentación que consideren conveniente ao respecto.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia de acordo co establecido no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, para a execución da Lei de MVMC, se ben a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no BOE.


DOG nº124 do 3 de xullo de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s