Aprobación inicial do proxecto de expropiación de terreos situados nas marxes da rolda do Carme (Concello de Lugo)

ANUNCIO da aprobación inicial do proxecto de expropiación de terreos situados nas marxes da rolda do Carme.

concello_Lugo2A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria que tivo lugar o día 22 de abril de 2015, aprobou inicialmente, polo procedemento de taxación conxunta, o proxecto de expropiación dos terreos situados nas marxes da rolda do Carme a que fai referencia o parágrafo terceiro do Acordo do Concello Pleno do 8 de novembro de 2010, en cumprimento da Sentenza 828/97 do TSXG, cos seguintes documentos que regulamentariamente o integran:

a) Determinación do ámbito territorial.

b) Fixación de prezos coa clasificación razoada do solo.

c) Follas de prezo xusto individualizadas de cada parcela.

A superficie para expropiar é de 5.424,58 m2. A valoración total ascende á cantidade de 3.943.477,90 €, segundo a relación de propietarios afectados que a continuación se detalla:

Parcela

                            Propiedade

Superficie

      Valoración

3

Antonio García García

197,00 m2

155.954,33 €

33753761L

Rúa dos Gardas, 34-3º esq., 27004 Lugo

Mª Blanca Isabel García García

33808492X

Pza. Gaiteira, 2-2º A, 15006 A Coruña

5

José María Beloy Fernández

150,00 m2

102.813,38 €

33580247V

Avda. Ramón Ferreiro, 41-4º B, 27002 Lugo

6

Camilo e Silvina Rancaño Busto

230,45 m2

170.688,81 €

33572804A e 33572951N

Rúa do Miño, 17-1º, 27001 Lugo

8

Isaura Paz Seijo

268,73 m2

191.016,71 €

33778521P

Rúa Camiño Real, 166-1º, 27004 Lugo

Luis Paz Seijo

33761560K

Calzada da Ponte, 158, 27004 Lugo

9

Carlos Lorenzo López

431,38 m2

309.900,73 €

33856842Z

Avda. Ramón Ferreiro, 43-7º B, 27002 Lugo

María del Carmen Lorenzo López

33857279Z

Rúa Camiño Real, 160-1º, 27004 Lugo

Ángel Rodrigo Lorenzo López

33831225L

Santo Matías, 28, baixo, 27231 Lugo

10

María Pilar Gómez López

1.431,41 m2

1.059.221,75 €

33842829P

Rúa San Roque, 125-2º A, 27002 Lugo

Ana María Gómez López

33842828F

Rúa do Miño, 6-3º, 27001 Lugo

Luis Alberto Gómez López

33303114B

Rúa do Miño, 6-3º, 27001 Lugo

11

Ana e Marcos Martín Cabarcos

188,00 m2

128.572,54 €

33346747J e 33346746N

Rúa San Roque, 119-4º A, 27002 Lugo

12

José Fernández Fidalgo e Isabel

188,00 m2

128.572,54 €

Cabarcos Gómez

33580063V e 33580062Q

Rúa do Troneiro, 1-1º C, 27004 Lugo

13

Isolina Dafonte Dafonte

271,00 m2

266.623,25 €

33581831Z

Rúa Poeta Noriega Varela, 89-1º, 27004 Lugo

José Luis Ansuar Dafonte

33787453Q

Rolda do Carme, 2-3º C, 27004 Lugo

María del Pilar Ansuar Dafonte

33818903W

Avda. da Florida, 41-2º B, 36210 Vigo (Pontevedra)

José Antonio Ansuar Dafonte

33787648G

Rolda do Carme, 69-6º A, 27004 Lugo

María del Carmen Ansuar Dafonte

33852550T

Rolda do Carme, 58-6º G, 27004 Lugo

Carlos Ansuar Dafonte

33848497H

Rolda do Carme, 50-6º K, 27004 Lugo

15

Albino García Barreira

579,00 m2

401.866,57 €

33794981T

Rúa Lamas de Prado, 27-29-3º A, 27004 Lugo

Rosa Mar Rivas Seijo

76569023E

Rúa Poeta Ramón Cabanillas, 13-1º esq., 27004 Lugo

16

Ángel Seijas Souto

555,58 m2

383.085,10 €

33804470J

Avda. Carlos Azcárraga, 4-4º B, 27003 Lugo

17

Isaura Paz Seijo

45,00 m2

32.307,61 €

33778521P

Rúa Camiño Real, 166-1º, 27004 Lugo

Luis Paz Seijo

33761560K

Calzada da Ponte, 158, 27004 Lugo

19

Carlos Lorenzo López

240,23 m2

166.144,09 €

33856842Z

Avda. Ramón Ferreiro, 43-7º B, 27002 Lugo

María del Carmen Lorenzo López

33857279Z

Rúa Camiño Real, 160-1º, 27004 Lugo

Ángel Rodrigo Lorenzo López

33831225L

Santo Matías, 28, baixo, 27231 Lugo

20

María Pilar Gómez López

390,11 m2

267.372,49 €

33842829P

Rúa San Roque, 125-2º A, 27002 Lugo

Ana María Gómez López

33842828F

Rúa do Miño, 6-3º, 27001 Lugo

Luis Alberto Gómez López

33303114B

Rúa do Miño, 6-3º, 27001 Lugo

21

Josefa Cabarcos López

240,69 m2

167.027,86 €

33803000S

Rúa Doutor Ochoa, 29-1º, 27004 Lugo

Ramón Cabarcos López

33753870J

Rúa Nazario Abel, 25-1º, 27004 Lugo

22

Camilo e Silvina Rancaño Busto

18,00 m2

12.310,14 €

33572804A e 33572951N

Rúa do Miño, 17-1º, 27001 Lugo

En cumprimento do disposto no artigo 143.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o proxecto de expropiación, xunto cos documentos que se sinalan, sométese a exposición pública durante o prazo dun mes, durante o cal os interesados poderán examinar o expediente no Servizo de Urbanismo, na oficina de Xestión Urbanística, primeiro andar do edificio sito na rolda da Muralla, 197 (antigo Seminario), así como presentar as alegacións, reclamacións ou suxestións que desexen, mediante escrito dirixido á Alcaldía.

Así mesmo, publícase para os efectos de legal notificación a aqueles afectados que poidan resultar descoñecidos, en virtude do previsto no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.


DOG nº116 do 22 de xuño de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.