Toma de posesión provisoria dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Filgueira de Barranca-Trasanquelos (Oza e Cesuras-A Coruña)

ANUNCIO do 6 de abril de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se anuncia a toma de posesión provisoria dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Filgueira de Barranca-Trasanquelos (Oza e Cesuras-A Coruña).

esquema_concentracion_parcelariaDespois de publicar o acordo de concentración parcelaria da zona de Filgueira de Barranca-Trasanquelos (Oza e Cesuras-A Coruña), e ao non exceder o número de recursos presentados e pendentes o seis por cento dos titulares das explotacións, nin representaren os reclamantes máis do dez por cento da superficie concentrada, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural resolveu dar posesión provisoria dos novos predios con data do 30 de marzo de 2015.

Todas as persoas interesadas tomarán posesión dos seus terreos obrigatoriamente, sen prexuízo das rectificacións que procedan como consecuencia dos recursos que prosperen, segundo o artigo 44 da Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia.

Se algún propietario non permitise a toma de posesión dos novos predios no prazo que se indica neste aviso, será apercibido e a seguir será obxecto de compulsión directa (artigo 45 da antedita lei), ademais de que lle serán impostas as sancións económicas que procedan, conforme o disposto nos artigos 69 e seguintes.

Os interesados poderán reclamar sobre as diferenzas superiores ao dous por cento entre a cabida real dos novos predios e a que conste no expediente de concentración, no prazo dos sesenta días naturais seguintes á data en que os predios se poñan á súa disposición (artigo 46). Deberán achegar coa reclamación ditame pericial visado polo colexio correspondente.

Os prazos para a toma de posesión son os seguintes:

a) Labradíos sen colleita pendente, prados e pastos: o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

b) Os restantes predios, no momento de seren retiradas as colleitas que estiveren pendentes de recolección no día antes citado.

c) En relación coas árbores existentes nos predios, recoméndase, na medida do posible, chegar a un acordo entre achegante e adxudicatario. No caso contrario, poderán ser retiradas polos propietarios das parcelas de achega no prazo de seis meses, que se contarán desde a publicación deste aviso no Diario Oficial de Galicia, logo da petición ao Servizo de Montes do preceptivo permiso e o informe favorable do Servizo de Conservación da Natureza, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, no caso de seren especies autóctonas protexidas; sen prexuízo das demais autorizacións que legalmente procedan. Transcorrido o referido prazo, entenderase que pertencen ao propietario do novo predio.

Así mesmo, deberán adoptarse as medidas relativas á prevención de incendios forestais previstas na lexislación vixente.


DOG nº74 do 21 de abril de 2015


Os veciños beneficiados pola parcelaria de Filgueira de Barranca-Trasanquelos, no Concello de Oza-Cesuras, poderán tomar posesión das fincas de reemplazo

Con este anuncio, a Consellería do Medio Rural e do Mar pon en coñecemento dos veciños beneficiados por esta parcelaria que poden comezar a usar as novas fincas resultantes do proceso de reorganización da propiedade. Esta concentración da propiedade permitiu pasar das 6.043 parcelas a 1.673 fincas 

Santiago, 21 de abril de 2015.- O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe o aviso polo que se anuncia a toma de posesión provisional das fincas da concentración parcelaria de Filgueira de Barranca-Trasanquelos, no concello coruñés de Oza-Cesuras.

Esta concentración parcelaria supón a reorganización da propiedade de 6.043 parcelas a 1.673, pertencentes a 749 propietarios. Dende o inicio da mesma, lévanse investido case 3,4 millóns de euros que, na súa meirande parte, se destinaron á execución da rede de camiños e ao acondicionamento das novas fincas.

Con este anuncio dáse un paso máis no proceso concentrador e ponse en coñecemento dos veciños que poden comezar a usar as novas fincas resultantes do proceso de reorganización. Deste xeito, a Xunta contribúe a modernizar as explotacións, a mellorar os accesos ás novas fincas e aumentar o valor da base territorial.

A partir da toma de posesión e no prazo de 60 días, os adxudicatarios van poder reclamar ante a Xefatura Territorial de Medio Rural e Mar na Coruña, no caso de que existan diferenzas superiores ao 2% entre a cabida real das novas fincas e a que conste no expediente de concentración.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.